De software is gemaakt zonder
commercieel doel. Tijdens de lessen
rekenen bleek dat veel studenten meer
oefenstof nodig hebben dan een boek
(methode) kan bieden.Daarom is voor
beide groepen(studenten Pabo en
studenten verpleegkunde)deze software
ontwikkeld.De programma's bieden
oneindig veel leerstof. De auteur ( zie
verder) heeft deze software grotendeels
zelf ontwikkeld (deels met behulp van ICT
- studenten)als ondersteuning bij het
rekenonderwijs aan genoemde
doelgroepen en uitgebracht onder de
naam :
" sbr / software " .
WWW.deonderwijsstudent.com
De site voor de berekende student
Inhoud van de CD
De programma's bestaan uit oefenstof die zeer goed
aansluiten bij de WISCAT. Zo zijn er ook eenvoudige
wiskundige onderdelen op de CD te vinden. Dit komt
namelijke op de (Wiscat) toets ook aan de orde. Per
onderdeel zijn er honderden opgaven met uitleg bij de
antwoorden. Als je denkt dat je de leerstof beheerst, kan je
een toets maken. Iedere keer dat je een toets maakt, zal
deze uit andere opgaven bestaan.Zo maak je nooit
dezelfde toets. Het is een typisch voorbeeld van instructie,
drill en practice. Hierin wordt de lijn gevolgd van Prof.Dr
van de Craats (Hoogleraar Wiskunde te Amsterdam). De
CD is verder uiterst eenvoudig in zijn opzet.
Bestellen
Welke onderdelen vind je op de CD ?
- Redactiesommen ( zgn. verhaaltjes-sommen);
- Tafels ( oefeningen en tempo -toetsen);
- Breuken (erbij , eraf, vermenigvuldigen en delen);
- Delen ( grote en kleine getallen );
- Hoofdrekenen;
- Handig-rekenen met grote getallen;
- Procenten: eenvoudig;
- Procenten : verdieping;


- Metriekstelsel; - Lengte- maten (m, km, hm, cm, etc);
- Oppervlakte-maten ( dm2, cm2, dam2, etc);
- Inhoud ( dm3 , cm3,m3 etc);
- Inhouds-maten ( l , dl , cl , hl , dal, etc);
- Verhoudingen ( 1: 4: 6 , 3 :6: 7 etc);
- Circels( oppervlakte hele-, halve- en kwart circels);
- Cijferen ( onder-elkaar-rekenen).
Home
Algemeen
Wiscat
Auteur
Online toets