WWW.deonderwijsstudent.com
De site voor de berekende student
Algemene informatie Wiscat
Veel studenten hebben het afgelopen studiejaar de Pabo verlaten
omdat zij een onvoldoende hebben gescoord, na meerdere
herkansingen, op de WISCAT. Het gaat maar liefst om 25 % van de
studenten van het 1e jaar.Dat is jammer, want daarmee is wellicht
veel talent verloren gegaan voor het onderwijs. Er is onder druk
van de media en de minister veel nadruk komen te liggen op de
rekenvaardigheid( en taalvaardigheid)van de toekomstige leraren
basisonderwijs. In veel gevallen is de rekenvaardigheid weer snel
op peil. Voor anderen is meer oefening nodig. Deze reken-CD kan
daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn, omdat : 1. alle onderdelen
van de WISCAT worden behandeld( dus ook ...eenvoudige
wiskunde); 2. de programma's interactief zijn; nadat je het
antwoord op de som .(opgave) hebt gegeven, krijg je direct
feedback en uitleg; 3.alle onderdelen kan je aftoetsen en ook dan
krijg je feedback en uitleg. Voor een indicatie voor je
rekenvaardigheid is de toets van WOLTERS zeer geschikt:
www.instaptoets.zakboekrekenen.wolters.nl Tenslotte
wanneer je gezakt bent voor de WISCAT en je krijgt een afwijzend
studieadvies, raadpleeg dan de volgende site om te zien of je dit
negatieve advies kan aanvechten:
http://www.lsvb.nl/actueel/checklistpabo
Bestellen
Auteur
Home
Inhoud CD
Online toets