WWW.deonderwijsstudent.com
De site voor de berekende student
Algemene informatie Medisch rekenen
We hebben het onlangs nog kunnen lezen: " De verpleegkundige kan
niet rekenen " . Uiteraard kan dat wel van ze worden verwacht.
Voor veel betekent dit slechts het rekenen weer even ophalen.
Echter........voor anderen kan het een hele opgave zijn om het
rekenen op voldoende niveau te brengen. Dan is deze CD zeker wat
voor deze groep. Op de CD staan namelijk allerlei rekenproblemen
waarmee je als ziekenverzorgende of verpleegkundige mee te
maken krijgt tijdens je opleiding en je werk.Voor veel studenten is
het erg lang geleden dat ze hebben gerekend. Veel rekenstof gaat
daarom ook terug naar het basisschool-niveau. Hierbij moet je
denken aan breuken, cijferen, procenten, metriekstelsel, komma
getallen etc. Verder wordt er ingegegaan op de specifieke reken-
problematiek rond het beroep verpleegkundige / verzorgende. Denk
hierbij aan verdunnen, oplossen, instellen van een druppelaar etc.
De inhoud van de CD sluit naadloos aan bij je opleiding en bij het
werk in de zorg. Hoewel veel kan worden uitgerekend met de
rekenmachine , wordt het toch belangrijk gevonden dat jij als
verpleegkundige of verzorgende inzicht en kennis hebt op dit punt.
Bestellen
Auteur
Home
Inhoud CD