De software is gemaakt zonder commercieel doel.
Tijdens de lessen rekenen bleek dat veel studenten
meer oefenstof nodig hebben dan een boek
(methode) kan bieden.Daarom is voor beide
groepen deze software ontwikkeld.De
programma's bieden oneindig veel leerstof. De
auteur ( zie verder) heeft deze software
grotendeels zelf ontwikkeld (deels met behulp van
ICT - studenten)als ondersteuning bij het
rekenonderwijs aan genoemde doelgroepen en
uitgebracht onder de naam :
" sbr / software " .
WWW.deonderwijsstudent.com
De site voor de berekende student
Sbr software / Westervoort
Deze site is speciaal ontwikkeld voor studenten die hun
rekenvaardigheid willen verbeteren. Dat geldt voor leraren in
opleiding, maar ook voor aanstaande verpleegkundigen en
verzorgenden. Uiteraard kunnen ook gediplomeerden in de zorg
hun rekenvaardigheid nog eens oefenen. Alle programma's zijn
interactief, kennen zeer veel oefenstof, geven direct feedback en
uitleg.Bovendien kan je alle onderdelen afsluiten met een toets om
te zien of je de leerstof beheerst. De auteur is zowel werkzaam als
docent technische informatica, rekenen aan aanstaande
pabo-studenten als aan verpleegkundigen. Voor meer informatie
over de programma's klik je op ' WISCAT ' (voor de pabo) of op
' MEDISCH rekenen ' ( verpleegkundigen/verzorgenden).
Wiscat
Medisch rekenen
12,50
12,50
12,50