.
WWW.deonderwijsstudent.com
De site voor de berekende student
Inhoud van de CD
Bestellen
Home
Algemeen
Auteur
De programma's bestaan uit erg veel oefenstof die zeer goed aansluit bij je werk als verpleegkundige of verzorgende. Tijdens de
opleiding blijkt dat veel studenten de basisleerstof rekenen zijn vergeten. Deze ondelen zijn ook terug te vinden op de CD. Daarnaast
kan er geoefend worden op de specifieke rekenonderdelen voor verpleegkundige / verzorgende zoals verdunnen, oplossen,
druppelen( afstellen druppelregelaar). Per onderdeel zijn er honderden opgaven met uitleg bij de antwoorden. Alle leerstof kan
worden afgesloten worden met een toets. Iedere keer dat een een toets wordt gemaakt, zal deze uit andere opgaven bestaan.Zo
maak je nooit dezelfde toets. Ook bij de toetsen wordt uitleg gegeven, nadat je antwoord hebt gegeven. Zo zie je direct wat je goed of
fout hebt gedaan. Het is een typisch voorbeeld van instructie, drill en practice. Verder is de CD uiterst eenvoudig in zijn opzet.

Welke onderdelen zijn er op de CD te vinden?

- Oplossen(deel 1 + deel 2);
- Soortelijk gewicht ( massa / volume);
- Temperaturen; - Medicijnen toedienen( medicijnen / lichaamsgewicht)
- Breuken (erbij , eraf, vermenigvuldigen en delen);
- Delen ( grote en kleine getallen );
- Druppelen (afstellen van een drupregelaar);
- Injecteren ( anti-biotica , hormonen );
- Procenten; - Zuurstofcilinders ( gebruik van );
- Metriek stelsel;
- Gewichten (kg, hg, g, dg, mg etc);
- Inhoud ( dm3 , cm3,m3 etc);
- Spuiten (inhoud cilindervormige vaten);
- Inhoudsmaten ( l , dl , cl , hl , dal, etc);
- Verhoudingen ( 1: 4: 6 , 3 :6: 7 etc);
- Rekenen met komma getallen( decimalen);
- Cijferen ( onder-elkaar-rekenen/erbij/eraf/vermenigvuldigen/delen).
Medisch rekenen